Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

ŚREDNIOWIECZETen okres liczy się od:

476r.- rozpad cesarstwa zachodniorzymskiego
lub
395r.- podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie

do:
1453r. - zdobycie Konstantynopola przez Turków
lub
1348r. - epidemia dżumy
lub
1492r. - odkrycie przez Krzysztofa Kolumba Nowego Świata                                                                ...

Wszelkie prawa zastrzeżone