Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Św. Wojciech i Gniezno


Św. Wojciech i Gniezno

Jak wiadomo, św. Wojciech- patron Polski, został pochowany w Gnieźnie. Jednak co do jego zwłok zdania są podzielone. Wg historyków czeskich ciało Świętego zostało wywiezione do Pragi, inni twierdzą, iż zostało ono skrzętnie ukryte w Katedrze Gnieźnieńskiej.
Więcej na ten temat można znaleźć w poniższej literaturze:

1). A. W. Mikołajczak; "Księga Żywota Świętego Wojciecha" ;Gnieźnieńska Firma Wydawnicza Waldemara Kiełbowskiego; Gniezno, 1997 r.
2). Ksiądz K. Bukowski; "Słownik polskich świętych"; Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Kraków, 1995
3). Ksiądz W. Niewęgłowski; "Leksykon polskich świętych"; Wydawnictwa Naukowe PWN Warszawa 1999

 
Gniezno zostało pierwszą stolicą Polski. Jest to jedno z najstarszych miast tego kraju. Do dziś zachowały się kilka zabytków w tej miejscowości, m.in. Drzwi Gnieźnieńskie ilustrujące żywot św. Wojciecha umiejscowione w Katedrze Gnieźnieńskiej na wzgórzu Lecha.
W opisywanej katedrze znajduje się również skarbiec, który jest drugi pod względem bogactwa skarbcem sakralnym w Polsce (tuż po jasnogórskim).
W dawnej stolicy mieści się także muzeum Początków Państwa Polskiego.
Dodatkową ciekawostką jest, iż miasto leży na szlaku Piastowskim.

 
admin Semir
Wszelkie prawa zastrzeżone