Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

NOWOŻYTNOŚĆ

Ten okres liczy się od:

1453r.- upadek Konstantynopola
lub
1492r.- odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

do:

1789r.- rewolucja francuska

Wszelkie prawa zastrzeżone