Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Bolesław KędzierzawyBolesław KędzierzawySyn:                    Bolesława Krzywoustego i Salomei
Data urodzin:    1122 rok
Zmarł:               5. stycznia 1173 rok
Dynastia:           Piastowie
Stan cywilny:    żona Wierzchosława córka księcia nowogrodzkiego Wszewołoda 1136- 1137 rok
                           Maria nieznanego pochodzenia 1160 rok
Dzieci:               Bolesław Bolesławowic
                           Leszek
                           Córka nieznana z imienia

Ważne wydarzenia i ciekawostki:

Bolesław włada od 1046 do 1173 roku (książę mazowiecki, śląski, sandomierski, zwierzchni książę polski). Był władcą części Polski, czyli Mazowsza i części Kujaw. Po wypędzeniu starszego brata Władysława objął władzę nad całym krajem razem z młodszym bratem Mieszkiem, z którym ściśle współpracowali przeciwko wygnanemu bratu.

Bolesław zyskał swój przydomek dzięki opadającym mu na ramiona lokom.
admin Semir


Wszelkie prawa zastrzeżone