Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Kazimierz OdnowicielKazimierz Odnowiciel


Syn:                    Mieszka II i Rychezy
Data urodzin:    25. lipca 1016 rok
Zmarł:               19. marca 1058 roku
Dynastia:            Piastowie
Stan Cywilny:   ok. 1041 roku poślubił Marię Dobroniega ruską księżniczkę z dynastii Rurykowiczów
Dzieci:                Bolesław II Śmiały
                           Władysław I Herman
                           Mieszko
                           Świętosława Swatawa
                           Otton

Ważniejsze wydarzenia i ciekawostki:

W 1034 roku objął władzę po śmierci ojca, został jednak księciem - kraj był zniszczony, książę został wygnany na Węgry, następnie udał się do Niemiec.
Po wsparciu cesarza Henryka III, jak i księcia Jarosława- Kazimierz odzyskał panowanie nad krajem, a jego siedzibą został niezniszczony Kraków.
Gall Anonim nadał Kazimierzowi przydomek Odnowiciel, ponieważ pod rządami księcia państwo polskie podniosło się z ruin i zaczęło sprawnie funkcjonować.
admin Semir
 
Wszelkie prawa zastrzeżone