Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Antropogeneza...


Przygotuj sobie kartkę i coś do pisania. Po ukończeniu testu zejdź na sam dół strony. Tam znajdują się odpowiedzi do pytań. POWODZENIAAntropogeneza, cechy przodków, ewolucja, wierzenia, słowniczek
 
1. Prawidłowa kolejność to:
a) kręgowce, naczelne, ssaki
b) naczelne, kręgowce, ssaki
c) naczelne, ssaki, kręgowce
 
2. Cechy wyróżniające naszych przodków spośród naczelnych to m.in.:
a) budowa czaszki z wydatnie pomniejszoną puszką mózgową
b) chód dwunożny, pionowa postawa ciała
c) owłosienie 
 
3. Prawidłowa kolejność to:
a) neandertalczyk, homo erectus, homo sapiens
b) homo sapiens, neandertalczyk, homo erectus 
c) homo erectus, neandertalczyk, homo sapiens
 
4. W grupach do 20 osobników żył:
a) australopitek
b) homo habilis
c) neandertalczyk
 
5. Człowiek wyprostowany to:
a) homo habilis
b) homo erectus
c) homo sapiens sapiens
 
6. Poruszał się na dwóch nogach, czasem podpierał kończyną górną, był mięsożerny i używał prymitywnych narzędzi. Jest to:
a) homo habilis
b) homo erectus
c) australopitek
 
7. Posługiwać się ogniem i go podtrzyywać potrafił:
a) homo erectus
b) australopitek
c) żaden z wymienionych gatunków
 
8. Wykorzystywał skóry na odzież, przechowywał jedzenie w ziemi lub zbiornikach wodnych, spożywał pieczone mięso. Jest to:
a) neandertalczyk
b) homo erectus
c) homo sapiens sapiens
 
9. Obserwacja faz księżyca, brak wiedzy wypełniony magią, grzebanie zmarłych to:
a) kult lunarny
b) kult solarny
c) kult życia i płodności
 
10. Hominidzi to:
a) inna nazwa homo erectus
b) człowiek sam wytwarzający pożywienie
c) pierwsi ludzie
 
11. Antropogeneza to:
a) pochodzenie
b) periodyzacja
c) chronologia
 
12. Czas liczony od jakiegoś bardzo ważnego wydarzenia to:
a) epoka
b) era
c) dekada
 
13. Wiek to: 
a) 100 lat
b) 100 miesięcy
c) 100 dni
 
14. Gdy człowiek sam wytwarza pożywienie, jest to:
a) gospodarka wytwórcza
b) przemiana gospodarcza
c) gospodarka przestrzenna
 
15. Menhir to:
a) neolityczny grobowiec zbudowany z kilku pionowych głazów
b) grób o konstrukcji kamienno- ziemnej
c) nieregulowany pionowy blok kamienny1c, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8c, 9a, 10c, 11a, 12b, 13a, 14a, 15c
 
Wszelkie prawa zastrzeżone