Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Chiny, IzraelPrzygotuj sobie kartkę i coś do pisania. Po ukończeniu testu zejdź na sam dół strony. Tam znajdują się odpowiedzi do pytań. POWODZENIA

 
Chiny, Izrael

 
1. Cieplejszy klimat i mniej żyzna gleba to warunki w dolinie:
a) Huang- ho
b) Jangcy 
c) żadne z powyższych
 
2. Szy Huang- Ti:
a) ujednolicił pismo, miary i wagi
b) odkrył ropę naftową i gaz ziemny
c) był najwierniejszym sługą cesarza
 
3. Twórcą taoizmu był:
a) Konfucjusz
b) Lao- Cy
c) żaden z powyższych
 
4. Porcelana, papier, żelazny pług, karty do gry, jedwab to dziedzictwo:
a) Indii
b) Chin
c) Egiptu
 
5. Spółgłoskowe pismo alfabetyczne wynaleźli:
a) Amoryci
b) Kananejczycy
c) Fenicjanie
 
6. Poprawna kolejność królów hebrajskich to:
a) Dawid, Saul, Salomon
b) Saul, Salomon, Dawid
c) Saul, Dawid, Salomon
 
7. Budową Świątyni Jerozolimskiej zajął się:
a) Salomon
b) Saul
c) Dawid
 
8. Palestyna po rozpadzie podzieliła się na:
a) Izrael i Samarię
b) Judę i Samarię
c) Izrael i Judę
 
9. Religia narodowa, wyznawana przez jeden naród, wiara w jednego boga i w posłannictwo Żydów jako narodu wybranego to:
a) islam
b) judaizm
c) chrześcijaństwo
 
10. 630 wskazówek życia codziennego, zabijania zwierząt itp. zawiera:
a) talmud
b) tora
c) biblia
  
 
1b, 2a, 3b, 4b, 5c, 6c, 7a, 8c, 9b, 10b
Wszelkie prawa zastrzeżone