Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Mezopotamia...Przygotuj sobie kartkę i coś do pisania. Po ukończeniu testu zejdź na sam dół strony. Tam znajdują się odpowiedzi do pytań. POWODZENIA


Mezopotamia, Egipt, Indie

 
1. Miasta Aszur i Niniwa leżały nad:
a) Eufratem
b) Tygrysem 
c) Nilem
 
2. W państwie babilońskim regulował ustrój i prawo:
a) kodeks Hammurabiego
b) kodeks babiloński
c) żaden z powyższych
 
3. Najstarszy ośrodek państwowy to:
a) Amoryci
b) Sumerowie
c) żaden z powyższych
 
4. Za panowania Sumerów:
a) rządził władca Hammurabi
b) stolicą był Babilon
c) sprowadzono cynę, srebro, miedź z Anatolii i Syrii
 
5. Z regularnymi wylewami Nilu zmagał się:
a) Babilon
b) Mezopotamia
c) Egipt
 
6. Papirus wykorzystywano jako: 
a) środek opatrunkowy
b) materiał piśmienny i budowlany 
c) pożywienie dla mułów i osłów
 
7. Pismo hieratyczne to inaczej pismo:
a) hieroglificzne
b) kapłańskie
c) demotyczne
 
8. W Egipcie obsadzał urzędy, nadawał majątki ziemskie i ustalał prawa:
a) faraon
b) kapłan
c) urzędnik
 
9. Czczenie sił przyrody i uznawanie, że wokół człowieka istnieje niewidzialny świat, zapełniony duchami to:
a) braminizm
b) hiduizm
c) wedyzm
 
10. Cyfry arabskie i gra w szachy to dziedzictwo: 
a) Egiptu
b) Indii 
c) Mezopotamii
 
11. Kali :
a) to pan podziemnych istot
b) małżonka Śiwy
c) dawca i strażnik życia
 
12. Bóg wiedzy, syn Kali i Śiwy to:
a) Ganesza
b) Rama
c) Kriszna
 

 
1b, 2a, 3b, 4c, 5c, 6b, 7b, 8a, 9c, 10b, 11b, 12a
Wszelkie prawa zastrzeżone