Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Sparta, AtenyPrzygotuj sobie kartkę i coś do pisania. Po ukończeniu testu zejdź na sam dół strony. Tam znajdują się odpowiedzi do pytań. POWODZENIA


Sparta, Ateny

 
1. Geruzja to:
a) nazwa rządów dwóch królów
b) Rada Starszych
c) nazwa pospólstwa Sparty
 
2. Na okres 1 roku wybierano:
a) 2 eforów
b) 4 eforów
c) 5 eforów
 
3. Zgromadzenie Ludowe zwoływano:
a) dwa razy w roku
b) trzy razy w roku
c) raz w roku
 
4. Obywatelami Sparty, którzy mieli równe prawa i byli wojownikami nazywano:
a) spartiatami
b) geriontami
c) helotami
 
5. Periojkowie:
a) to niewolnicy, chłopi
b) wojownicy
c) ludność z wolnością osobistą, lecz nie będąca obywatelami
 
6. Ateny obejmowały teren:
a) Attyki
b) Attyki i Salaminy
c) Salaminy
 
7. Urzędnik mający władzę wojskową to:
a) eponimos
b) polemarchos
c) sekretarz
 
8. Areopag to:
a) wzgórze Aresa
b) urzędnicy kierujący administracją
c) skład urzędników zajmujących się wojskiem
 
9. Pierwszy pracodawca Aten, archont to:
a) Solon
b) tet
c) Drakon
 
10. Zakazał niewoli za długi, wprowadził sąd przysięgłych:
a) Solon
b) Drakon
c) Pizystrat
 
11. Wprowadził tyranię, rozpoczął budowę Partenonu:
a) Solon
b) Pizystrat
c) Drakon
 
12. Klejstenes:
a) nie zgodził się na reformę ustroju ateńskiego
b) zmniejszył uprawnienia Zgromadzenia Ludowego
c) wprowadził sąd skorupkowy
 
 
 
 

 
 
1b, 2c, 3c, 4a, 5c, 6b, 7b, 8a, 9c, 10a, 11b, 12c
Wszelkie prawa zastrzeżone