Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Ery i epokiPrzygotuj sobie kartkę i coś do pisania. Po ukończeniu testu zejdź na sam dół strony. Tam znajdują się odpowiedzi do pytań. POWODZENIA


 
Ery i Epoki
 
1. Epoka kamienia łupanego to:
a) paleolit
b) mezolit
c) neolit
 
2. Krzemień z pierwszych powstałych kopalni zaczęto wydobywać w:
a) paleolicie
b) mezolicie
c) epoce miedzi
 
3. Założoną w neolicie osadą w dolinie rzeki Jordan było:
a) Mezopotamia
b) Egipt
c) Jerycho
 
4. Początki obróbki miedzi mają swoje miejsce w:
a) neolicie
b) epoce miedzi
c) epoce brązu
 
5. Na III do I tysiąclecie p.n.e. datowana jest epoka:
a) żelaza
b) brązu
c) neolit
 
6. W epoce brązu:
a) odkryto złoto i srebro
b) zaczeto używać żelaza jako wzmocnienia, tarcz, części wozów
c) nastąpił rozwój kultury łużyckiej na terenach Polski
 
7. Podział pracy kobiet i mężczyzn nastąpił:
a) na samym początku istnienia człowieka
b) w paleolicie
c) nie istniał az do epoki brązu
 
8. Wynalazek pisma, koła, pojawienie się niewolnictwa to oznaki epoki:
a) paleolitu
b) epoki brązu 
c) epoki żelaza
 
9. Epoka żelaza miała swoje początku:
a) na terenie Polski
b) na terenach Angli, Irlandii
c) na terenach Hallstatt
 
10. Prawidłowa kolejność er to:
a) archaik, paleozolik, mezozoik, proterozoik, kenozoik
b) archaik, proterozoik, paleozoik, mezozoik, kenozoik
c) archaik, mezozoik, kenozoik, proterozoik, paleozoik
 
 
 
 
 


 
1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7b, 8b, 9c, 10b
Wszelkie prawa zastrzeżone