Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Grecja; Kultura...Przygotuj sobie kartkę i coś do pisania. Po ukończeniu testu zejdź na sam dół strony. Tam znajdują się odpowiedzi do pytań. POWODZENIA


Grecja; Kultura, nauka, religia grecka
 
 
1. Grecja leży na terenie:
a) równinnym
b) górzystym
c) depresyjnym
 
2. W Grecji hodowano:
a) pszczoły
b) kury
c) jeże
 
3. Cywilizacja minojska jest cywilizacją:
a) Krety
b) Myken
c) żadne z powyższych
 
4. Ludność z Azji Mniejszej przybyła i zasiedliła wyspę w:
a) IV tysiącleciu p.n.e.
b) V tysiącleciu p.n.e.
c) III tysiącleciu p.n.e.
 
5. Achajowie to:
a) Grecy
b) Rzymianie
c) Spartanie
 
6. Agora to:
a) port
b) łaźnia
c) plac miasta
 
7. W kulturze mykeńskiej urzędników wybierany na:
a) 2 lata
b) 1 rok
c) 3 lata
 
8. Najwybitniejszym filozofem greckim był:
a) Platon
b) Arystoteles
c) Sokrates
 
9. Akademię Ateńską założył: 
a) Tales
b) Platon 
c) Arystoteles
 
10. Ojcem nauki greckiej jest: 
a) Platon
b) Arystoteles
c) Tales
 
11. Sokrates:
a) był synem rzeźbiarza
b) mieszkał w Milecie
c) był zwolennikiem demokracji
 
12. Dionizos to bóg:
a) wina
b) miłości
c) księżyca
 
13. Paw i kukułka to atrybuty:
a) Heliosa
b) Hermesa
c) Hery
 
14. Róg obfitości to atrybut:
a) Zeusa
b) Tyche
c) Temidy
 
15. Mała lira to atrybut muzy:
a) Erato
b) Klio
c) Kaliope
 
16. Urania, Melpomena i Terpsychora to:
a) boginie
b) śmiertelniczki z jednego z mitów
c) muzy
 
17. Antropomorfizm oznacza:
a) wiecznie młodych bogów
b) śmiertelność bogów
c) pochodzenie bogów od ludzi
 
18. Koń trojański to dzisiaj symbol:
a) nieoczekiwanej pomocy
b) trudnej do rozwiązania zagadki
c) podstępu, zasadzki
 
19. Nieszczęście, coś złego to znaczenie symbolu z mitu o:
a) Minotaurze
b) puszcze Pandory
c) węźle gordyjskim
 
20. Miejsce, świątynia dla muz to znaczenie antyczne:
a) muzeum
b) akademii
c) liceum
 
21. "Wszystko płynie" to słowa:
a) Arystotelesa
b) Platona
c) Heraklita z Efezu
 
22. "Eureka" to wypowiedź:
a) Arystotelesa
b) Talesa
c) Sokratesa
 
23. Wyrażenie: "a2+b2=c2" wiąże się z:
a) Sokratesem
b) Talesem
c) Pitagorasem
 
24. "Co masz zrobić dziś, nie odkładaj na jutro" to słowa"
a) Hezjoda
b) Talesa
c) Sokratesa
 
25. Królem Epiru był:
a) Polibiusz z Megalopolis
b) Ksenofont
c) Pyrrus
 
26. Nearchos z Krety:
a) to twórca pamiętnikarstwa
b) to admirał floty Aleksandra
c) to późniejszy król Egiptu
 

 
1b, 2a, 3a, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a, 9b, 10c, 11a, 12a, 13c, 14b, 15a, 16c, 17a, 18c, 19b, 20a, 21c, 22a, 23c, 24a, 25c, 26b
Wszelkie prawa zastrzeżone