Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

I rozbiór PolskiI rozbiór Polski
 
1. I rozbiór Polski:
-1772r.
-Rosja, Austria, Prusy
 
2. Podział ziem:
a) Rosja:
-ziemie na północny- wschód na wschód od Dźwiny i górnego Dniepru
b) Austria:
-Małopolska
c) Prusy:
-Pomorze Gdańskie
 
3. Zwołanie sejmu rozbiorowego:
-1773- 1775r.
-zatwierdzenie rozbioru
-utworzenie Rady Nieustającej
-utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (KEN)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone