Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Wojna polsko- rosyjskaWojna polsko- rosyjska
 
1. Wybuchła w 1792r.
 
2. Akt konfederacji:
-podpisany w 1792r. w Petersburgu
-w celu zniesienia uchwalonej konstytucji
-poparcie stronnictwa hetmańskiego
 
3. Bitwy:
a) pod Zieleńcami:
-w czerwcu 1792r.
-dowodził książę Józef Poniatowski
 

Józef Poniatowski
Źródło: http://naftowka.pl/zsp4/media/pomoce/pol/ptadeusz/html/poniatowski.htm

b) pod Dubienką:
-w lipcu 1792r.
-dowodził Tadeusz Kościuszko
-brak rozstrzygnięcia

 

Tadeusz Kościuszko
Źródło: http://grupakosciuszko.pl/wp-content/uploads/2010/05/1.jpg

4. Kapitulacja:
-przewaga wojsk rosyjskich
-brak pomocy z zewnątrz
-przestąpienie króla do targowicy za przymusem carycy
 
Wszelkie prawa zastrzeżone