Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Rewolucja francuska

 
 
Rewolucja francuska

 
1. Przyczyny wybuchu:
-najwyższe podatki dla najbiedniejszych
-najmniej praw dla stanu trzeciego
-brak wpływu stanów na władzę
-władza absolutna króla
-kryzys gospodarczy państwa
-nieurodzaje i kryzys rolnictwa
-zadłużenie kraju
-próby wprowadzenia przez króla kolejnych podatków
 
2. Przebieg i rozwój sytuacji:
 
a) zwołanie Stanów Generalnych:
-Wersal w maju 1789r.
-żądanie stanu trzeciego praw do wspólnego obradowania i podejmowania decyzji
 
b) powstanie Zgromadzenia Narodowego:
-ze stanu trzeciego
-przyłączyło się również duchowieństwo
 
c) przekształcenie Zgromadzenia Narodowego w Zgromadzenie Konstytucyjne
 
d) zbieranie przez króla armii pod Paryżem w celu odzyskania pełni władzy
 
e) 14. lipca 1789r.- zdobycie Bastylii przez lud:
-ataki chłopskie na klasztory i dwory
-zniesienie przywilejów stanu pierwszego i drugiego
 
f) sierpień 1789r.- uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
-zasady (wolność, równość, braterstwo)
 
g) nieudana próba ucieczki króla z kraju
 
h) wrzesień 1791r.- monarchia konstytucyjna we Francji
 
i) wrzesień 1792r.- zdetronizowanie króla i ogłoszenie Francji republiką
 
j) przejęcie władzy przez parlament- Konwent Narodowy
 
k) styczeń 1793r.- stracenie króla Ludwika XVI

 

Ludwik XVI
Źródło: http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=84073

l) krwawe rządy jakobinów:
-obaleni w 1794r.
 
m) rządy Dyrektoriatu (pięciu członków)
 
n) zamach stanu- przejęcie władzy przez Napoleona Bonaparte
 

Napoleon Bonaparte
Źródło: http://historyonyx.blogspot.com/2011/09/napoleon-and-reshaping-of-europe.html
 
3. Skutki rewolucji:
-wpływ burżuazji na państwo
-wzrost liczby praw chłopów
-wzrost handlu
-wzrost produkcji
-likwidacja feudalizmu
-konfiskata majątków kościelnych i szlacheckich
-spadek znaczenia Kościoła i religii
-uczestnictwo kobiet w sprawach państwa
 
  
Wszelkie prawa zastrzeżone