Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Sejm Czteroletni (Wielki)Sejm Czteroletni (Wielki)
 
1. Sejm obradował w latach 1788- 1792.
 
2. Stronnictwa:
a) dworskie:
-na czele Stanisław August
-reformy wzmacniające kraj za zgodą Rosji
b) stronnictwo Ignacego Potockiego:
-reformy z pomocą Prus
 

Ignacy Potocki
Źródło: http://polski.blog.ru/118900579.html

c) hetmańskie:
-przeciwnicy wzmocnienia władzy cenrtalnej
 
3. Reformy:
-ustawa o miastach (nowe prawa dla mieszczan)
-ustawa o sejmikach (odebranie prawa głosu gołocie)
-reforma podatków
-likwidacja Rady Nieustającej
-zwiększenie armii do 100 tys.
 
4. Konstytucja 3 maja:
-uchwalona w 1791r. 
-trójpodział władzy:
-ustawodawcza (sejm)
-wykonawcza (król, Straż Praw)
-sądownicza (niezależne sądy)
-likwidacja liberum veto
-likwidacja wolnej elekcji
 
Wszelkie prawa zastrzeżone