Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

II rozbiór PolskiII rozbiór Polski
 
1. Odbył się w styczniu 1793r.
 
2. Podział ziem:
a)Rosja:
-Ukraina, ziemie białosruskie, Podole, Wołyń
b)Prusy:
-Gdańsk, Toruń, Wielkopolska, Kujawy, ziemia sieradzka, ziemia łęczycka, część Mazowsza
 
3. Brak porozumienia z Rosją.
 
4. Przygotowania do powstania:
a) emigranci planujący powstanie:
-książę Józef Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Tadeusz Kościuszko, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski

 

Hugo Kołłątaj
Źródło: http://www.liberal-international.org/editorial.asp?ia_id=671
Stanisław Małachowski
Źródło: http://naftowka.pl/zsp4/media/pomoce/pol/ptadeusz/html/malachowski.htm

b) przywódca: Tadeusz Kościuszko
 
5. Wybuch powstania kościuszkowskiego:
-wybuch 24. marca 1794r.
-4. kwietnia 1794r.- wygrana bitwa pod Racławicami
-zdobycie Warszawy
-przegrana w bitwie pod Szczekocinami
-nieudane oblężenie Warszawy przez wroga
-wybuch powstania w Wielkopolsce
-przegarna w bitwie pod Maciejowicami
-zdobycie Warszawy przez wroga
 
6. Klęska powstania.

Wszelkie prawa zastrzeżone