Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

III rozbiór PolskiIII rozbiór Polski
 
1. Odbył się 24. października 1795r.
 
2. Podział ziem:
a) Rosja:
-ziemie litewskie
b) Prusy, Austria:
-ziemie rdzennie polskie
 
3. Wymuszona abdykacja króla Stanisława Augusta:
-25. listopada 1795r.
 
4. Wyjazd Poniatowskiego do Grodna.
 
5. Śmierć Poniatowskiego w Petersburgu:
-1798r.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone