Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Europa w I poł. XIX w.Europa w I poł. XIX w.

 
1. Gospodarka:
-rozwój przemysłu (wydobycie złóż)
-rozwój rolnictwa (gospodarstwa monokulturowe)
-rozwój transportu (kolej)
 
2. Rewolucja agrarna:
-uwłaszczenie chłopów
 
3. Nowe grupy społeczne:
a) proletariat (robotnicy)
b) burżuazja (będący właścicielami różnych kompleksów przemysłowych, wolne zawody)
c) ziemiaństwo (z zamożniejszych uwłaszczonych chłopów)
 
4. Młoda Europa:
-organizacja dążąca do zmian w państwach europejskich, wprowadzenia ustroju republikańskiego, przeprowadzenia reform w społeczeństwie
-główny cel to wyzwolenie narodów
-należące do tej organizacji: Młode Włochy, Młoda Polska i in.


 
Wszelkie prawa zastrzeżone