Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Polacy w I poł. XIX w.


Polacy w I poł XIX w.

 
1. Legiony Polskie:
-powstały we Włoszech
-dowodził nimi Jan Henryk Dąbrowski
 

Jan Henryk Dąbrowski
Źródło: http://jhdwodz.blogspot.com/

 
-rozwiązanie legionów przez Napoleona
-postaa patriotyzmu i wpływ na naród polski
 
2. Księstwo Warszawskie:
a) utworzone w 1807r. na mocy traktatu w Tylży
b) składało się z ziem, które Prusy zagarnęły w II i III rozbiorze
c) państwo zależne od Francji
d) wpływ obywateli na politykę uzależniony od statusu majątkowego
e) 1809r.- powiększenie księstwa o zieie zebrane w zaborach rzez Austrię
f) kolejne klęski Napoleona
g) rozwiązanie Księstwa Warszawskiego w 1814r.
 
3. Kultura narodu na pocz. XIX w.
a) Józef Wybicki "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech"
 

Józef Wybicki
Źródło: http://www.plock24.pl/86/jozef-wybicki-zarzadca-plocka

 
b) Samuel Bogumił Linde "Słownik języka polskiego"
 

Samuel Bogumił Linde
Źródło: http://kalejdoskop-chopin.pl/osoby.php?id=73


c) założenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 
4. Królestwo Polskie:
- in. Kongresówka, Państwo Kongresowe
- powstało przez ustalenia kongresu Wiedeńskiego
- pod władzą Rosji
- w rządach cara zastępował go namiestnik
- polityka zagraniczna Kongresówki pworadzona przez cara
 
5. Wielkie Księstwo Poznańskie:
-uwłaszczenie chłopów
-powstanie taniej siły roboczej
-coraz mniejszy dostęp do polskich szkół
 
6. Tajne organizacje:
-Związek Filaretów
-Towarzystwo Filomatów
-Wolnomularstwo Narodowe
-Towarzystwo Patriotyczne

 
Wszelkie prawa zastrzeżone