Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Powstanie styczniowe1. Przyczyny:
- przegrana Rosji w wojnie krymskiej
- odwilż posewastopolska
- brak możliwości na jakiekolwiek porozumienie z Rosją
- nastroje patriotyczne 
- nadzieje na odzyskanie niepodległości
 
2. Powstanie:
a) podział na obozy czerwonych i białych:
-czerwoni:
-doprowadzenie do powstania
-nieliczenie na pomoc innych państw
-uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania
-biali:
-czekanie z powstaniem
-wygrana przez manifestacje
-tworzenie jak najszerszej sieci konspiracyjnej
-uwłaszczenie chłopów za odszkodowaniem
b) 1862r.- Wielopolski Naczelnikiem Rządu Cywilnego
c) dążenie do uzyskania poparcia bałych przez likwidacji czerwonych (przez brankę)
d) przyspieszenie wybuchu powstania przez czerwonych
 
3. Wybuch powstania:
a) 22.01.1863r.- Tymczasowy Rząd Narodowy powołany przez czerwonych
b) 02.1863r.- dyktator gen. Ludwik Mierosławski
 

gen. Ludwik Mierosławski
Źródło: http://historia.org.pl/2010/09/15/ludwik-mieroslawski-swiergotliwy-gadacz/

 
c) dołączenie białych do powstania
d) nowy dyktator gen. Marian Langiewicz (aresztowany przez Austrię)
 

gen. Marian Langiewicz
Źródło: http://regionwielkopolska.pl/wybitni-wielkopolanie/langiewicz-marian-1827-1887.html

e) kolejny dyktator Romuald Traugutt
 

Romuald Traugutt
Źródło: http://www.muzhp.pl/kalendarium/1158/aresztowanie-romualda-traugutta-ostatniego-dyktatora-powstania-styczniowego-1864-4-11.html

f) uprzedzenie uwłąszczenia chłopów przez cara dekretem z marca 1864r.
g) areszt Traugutta
h) klęska powstania
 
4. Skutki:
-uwłaszczenie chłopów
-konfiskata majątków szlachty
-wcielenie do wojska lub zesłanie do Rosji
-śmierć wielu Polaków
-zniesienie autonomii
 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone