Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Europa w II poł. XIX w.Europa w II poł. XIX w.


1. Dzięki unowocześnieniom
statki budowano większe, przez co przewożono więcej towarów oraz imigrantów, głównie do Ameryki.
 
2. Ważniejsze wydarzenia:
 
-1869r.- wybudowanie Kanału Sueskiego
-1879r.- wynalezienie żarówki przez Thomasa Edisona
 

Thomas Edison
Źródło: http://www.biography.com/people/thomas-edison-9284349
 
-1881r.- pierwszy tramwaj w Berlinie
-1895r.- odkrycie promieni X przez Wilhelma Roentgena
 

Wilhelm Roentgen
Źródło: http://www.wilhelmconradroentgen.de/
 
-1899r.- pierwsze sygnały radiowe
-polon i rad odkryte przez Marie Skłodowską- Curie i jej męża
 

Maria Skłodowska - Curie
Źródło: http://bibliotekazsg1kety.blogspot.com/2011/03/maria-skodowska-curie-polka-wszech.html
 
 
3.  Rozwój przemysłu:
- elektrotechnicznego
- chemicznego
- farmaceutycznego
- elektromaszynowego
- włókienniczego
- przetwórczego
- transportowego
- wydobywczego
 
4. Wzrost znaczenia higieny, powodujący wzrost długości życia i zmniejszenie umieralności wśród niemowląt.
 
5. Zjednoczenie Włoch (1870r.), Zjednoczenie Niemiec (1871r.). 
Wszelkie prawa zastrzeżone