Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Rabacja galicyjska


Rabacja galicyjska


 
1. Brak dobrych stosunków między chłopami a szlachtą.
 
2. Próby szlachty w wywołaniu powstania zakończone klęską i stłumione przez wrogo do nich astawionych chłopów.
 
3. Jakub Szela:
-na czele chłopstwa
-organizator wystąpieńprzeciw szlachcie
-przywódca chłopów w Galicji

 

Jakub Szela
Źródło: http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/77883/

4. Wcielenie Rzeczpospolitej Krakowskiej do Austrii w 1846r.
 
5. 1848r.- zniesienie pańszczyzny. 
Wszelkie prawa zastrzeżone