Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Powstanie krakowskie


Powstanie krakowskie
 

1. Wybuchło
w lutym 1846r.
 
2. Miejsce wybuchu:
-Wolne Miasto Kraków
 
3. Powołano Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. Manifest do Narodu Polskiego:
-obiecano przeprowadzenie licznych reform w społeczeństwie, by przekonać chłopów na przejście na stronę powstańców
 
5. Upadek powstania:
-już po miesiącu
-groźba większych represji
-podburzanie chłopów przez Austrię

 
Wszelkie prawa zastrzeżone