Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Powstanie listopadowe


Powstanie listopadowe
 

1. Przyczyny wybuchu:
-obawa przed wykorzystaniem polskich wojsk w Holandii i Belgii 
-ruchy niepodległościowe w innych krajach
-patriotyczne nastawienie i wychowanie młodzieży
-kryzys gospodarczy
 
2. Wybuch powstania:
- 29. listopada 1830r.
-sygnał: podpalenie browaru na Solcu
-atak na Belweder
-plan pojmania wielkiego księcia Konstantego (nie powiódł się)

 

Wielki Książę Konstanty
Źródło: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/warszawskie_historie_milosne_wielki_ksiaze_konstanty_i_joanna_grudzinska_145985.html

 
3. Przebieg:
-wycofanie się wojsk rosyjskich z Warszawy razem z wielkim księciem Konstantym
-dążenie do ugody z carem Rosji
-żądania Rosji o bezwarunkową kapitulację
-założenie Towarzystwa Patriotycznego (uznało powstanie za narodowe i doprowadziło do detronizacji cara 25.01.1831r.)
-utworzenie Rządu Narodowego (na czele Adam Jerzy Czartoryski)

 

Adam Jerzy Czartoryski
Źródło: http://kresy24.pl/wp-content/uploads/2013/01/Adam_Jerzy_Czartoryski.jpg

 
-wygrana w bitwie pod Grochowem, Wawrem, Iganiami, Dębem Wielkim
-przegrana w bitwie pod Ostrołęką (maj 1831r.)
-8 września Rosja zajęła Warszawę
-październik 1831r.- kapitulacja
 
4. Przyczyny niepowodzenia powstania:
-brak woli walki
-brak pomocy w powstaniu ze strony inych państw europejskich
-brak pomocy chłopów w powstaniu
-dwa razy większe siły wroga
-błędy wodzów naczelnych
 
5. Skutki:
-represje przeciwko powstańcom
-budowa Cytadeli
-utracenie niezależności Polaków (likwidacja Sejmu i wojska)
-rusyfikacja szkolnictwa
-obsadzenie stanowisk przez rosyjskich urzędników
-Wielka Emigracja (z emigrantów utworzono różne grupy polityczne, np. Hotel Lambert, Towarzystwo Demokratyczne Polskie)
 
6. Ważniejsze osobistości:
a) gen. Józef Chłopicki (ogłosił się dyktatorem, sam podał się do dymisji)
 

gen. Józef Chłopicki
Źródło: http://kresy24.pl/24258/30-wrzesnia-w-historii-kresow/

b) Joachim Lelewel (twórca Towarzystwa Patriotycznego)
 
 

Joachim Lelewel
Źródło: http://dzieje.pl/postacie/joachim-lelewel-1786-1861


Wszelkie prawa zastrzeżone