Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Wiosna Ludów


Wiosna Ludów


 
1. Polska:
a) marzec 1848r.- utworzenie Komitetu Narodowego w Poznaniu
b) zabór pruski:
- wybuch powstania w Wielkopolsce i przegrana Polaków w IV-V. 1848r.
c) zabór austriacki:
- marzec 1848r.- próby odzyskania niepodległości w Krakowie
- przegrana Polaków przez uwłaszczenie chłopów nadane przez Austrię
d) zabór rosyjski:
- brak wystąpień przeciw zaborcy
 
2. Niemcy:
a) wystąpienia rewolucyjne ludności
b) marzec 1848r.- rewolucja w Berlinie
c) liberalna konstytucja
d) rozgromienie przez wojska pruskie prlamentu
 
3. Włochy:
a) stłumienie próby zjednoczenia Włoch przez wojska autriacki
b) przywrócenie rządów papieskich w Państwie Kościelnym
 
4. Francja:
a) 1848r.- wybuch rewolucji
b) przyczyny:
-niezadowolenie z rządów Ludwika Filipa
-klęska urodzajów
 

Ludwik Filip
Źródło: http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Ludwik_Filip_I

c) brak porozumienia wśród zwycięzców rewolucji
d) krwawe stłumienie powstania robotniczego w Paryżu
e) wybory na prezydenta (wygrana Ludwika Napoleona)
f) nieudane próby wprowadzenia władzy absolutnej
 

Ludwik Napoleon
Źródło: http://historia-online.pijarzy.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=82
  
Wszelkie prawa zastrzeżone