Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Zjednoczenie Niemiec
1. Zwolennicy zjednoczenia:

- Wilhelm I władca Prus


Wilhelm I

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I_Hohenzollern#mediaviewer/File:Wilhelm1.jpg
 

-Otto von Bismarck premier Prus


Otto von Bismarck

Źródło: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/66989/Otto-von-Bismarck

 
2. Przebieg zjednoczenia:

a) 1866r. - rozpoczęcie działań przez Bismarcka
b) zwycięstwo w wojnie z Austrią (powstaje Związek Północnoniemiecki)
c) zwycięstwo w wojnie z Francją:
    - 1871r. traktat pokojowy
    - Prusy otrzymują: Alzację, część Lotaryngii, kontrybucję
d) powstanie II Rzeszy Niemieckiej (cesarz Wilhelm I)

3. Czas Zjednoczenia: 1866 - 1871r.


.
Wszelkie prawa zastrzeżone