Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Kongres Wiedeński


Kongres Wiedeński

 
1. Kongres w Wiedniu:
- w latach 1814- 1815
- zwołany przez Anglię, Rosję, Austrię i Prusy
- cel: usunięcie skutków podbojów Napoleona i rewolucji francuskiej

 

Kongres Wiedeński
Żródło: http://historia.org.pl/2011/04/21/restauracja-kosciola-w-europie-po-kongresie-wiedenskim/

 
2. Zasady ustanawiania nowego porządku w Europie:
a) zasada równowagi europejskiej:
-utrzymanie równowagi między państwami, by żadne mocarstwo nie zaczęło dominować
b) zasada legitymizmu:
-władza pochodzi od Boga, monarcha ma bezwzględne prawo do tronu
c) zasada restauracji:
-powrót wczesniejszych granic i ustrojów sprzed rewolucji francuskiej
-zasada nie zawsze przestrzegana
 
3. Zmiany w posiadanych ziemiach w Europie:
a) postał Związek Niemiecki
b) Anglia (orzymała Maltę, Cejlon, Kraj Przylądkowy)
c) Austria (otrzymała płn. część Półwyspu Apenińskiego)
d) Prusy (otrzymały części Pomorza Szwedzkiego, Westfalii, Saksonii, Nadreii, Gdańska, Wielkopolski)
e) Królestwo Niderlandów (utworzono z Belgii i Holandii)
f) Szwecja (otrzymała Norwegię)
g) Dania (utraciła Norwegię i Helgoland)
 
4. Ziemie z polskiego terytorium:
a) Księstwo Warszawskie podzielono między Rosję i Prusy
b) Wielkie Księstwo Poznańskie (z Wielkopolski, ale pod władzą Prus)
c) Wolne Miasto Kraków ( in. Rzeczpospolita Krakowska, pod władzą trzech zaborców)
 
5. Święte Przymierze:
-zawarte w 1815r.
-między licznymi państwami prócz Anglii
-obrona władzy moanrszej
-pilnowanie porządku ustanowionego na Kongresie Wiedeńskim





 
Wszelkie prawa zastrzeżone