Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Europa w XVI w.Europa w XVI w.


1.Rolnictwo:
-wzrost liczby ludności (wzrost popytu)
-dalsze udoskonalanie narzędzi
-wzrost popytu na żywność
-stosowanie nawozów naturalnych
-zastępowanie trójpolówki systemem wielopolowym
-rozwój hodowli

2.Wzrost produkcji broni palnej.

3.Rozpowszechnienie użytku młynów wolnych.

4.Powstanie nowych zakładów:
-manufaktury
-systemy nakładcze
-banki
-rzemiosło
-giełdy
-górnictwo
-hutnictwo

5.Rewolucje cenowe:
-wzrost cen produktów rolnych
-tanienie produktów rzemieślniczych

6.Rozwój handluWszelkie prawa zastrzeżone