Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Konflikty w XVIIw.Konflikty w XVIIw.


1.Detronizacja Zygmunta III Wazy:
-konflikt ze Szwecją w 1600- 1629r.
-wygrana w bitwie pod Oliwą
-wygrana Rzeczypospolitej pod Kircholmem w 1605r.
-klęska Polski w wojnie (utrara większości Inflant z Rygą)

2.Walki z Rosją:
-poparcie Dymitra Samozwańca przez Polskę na cara Rosji
-uśmiercenie go
-kolejny samozwaniec
-1609r.- wybuch wojny
-1610r.- wygrana w bitwie pod Kłuszynem
-rozejm w 1619r. (dla Polski ziemia siewierska i smoleńska)
-1632- 1634r.- kolejna wojna (próba odzyskania Smoleńska przez Rosję i jej klęska)
-następna wojna (pokój w 1686r.; utrata licznych ziem przez Polskę)

3.Walki z Turcją:
-wojna w latach 1620- 1621
-klęska w bitwie pod Cecorą
-wygrana w bitwie pod Chocimiem
-zawarcie pokoju z Turcją
-kolejny konflikt (zdobycie Kamieńca Podolskiego prze Turcję, traktat pokojowy w Buczaczu w 1672r.)
-następny konflikt (w 1683r., rozgromienie wojsk tureckich pod WIedniem, wygrana Polski, pokój w Karłowicach w 1699r.)

Wszelkie prawa zastrzeżone