Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

ReformacjaReformacja


1.Przyczyny:
-kryzys Kościoła
-rozprzestrzenianie się humanizmu i idei z nim związanych
-druk wspierał przesyłanie informacji, w tym również związanych z humanizmem
-niechęć wobec płatnych odpustów

2.Marcin Luter:
-31. października 1517r. ogłosił 95 tez
-potępił w nich niektóre praktyki kościelne
-rozpoczął on reformację w Kościele
-zakwestionowanie niektórych spraw kościelnych przez Lutra na dyspucie w Lipsku
-wydanie bulli przez papieża Leona X z groźbą klątwy przeciw Lutrowi
-spalenie bulli i uznanie papieża za przeciwnika Boga przez Lutra
-nakaz banicji narzucony na Lutra przez cesarza Karola V Habsburga
-szerokie poparcie Lutra przez społeczeństwo spowodowało, iż Luter nie został wygnany i zaczął głosić swoje poglądy w Wittenberdze

3.Ulrich Zwingli:
-reformator z Zurychu w Szwajcarii
-działał od 1519r.
-usunięcie obrazów świętych, zakaz prowadzenia mszy po łacinie
jedyne źródło wiary to Ewangelia
-jego dzieło kontynuował Jan Kalwin, od którego nazwiska wyznawcy tych reform zostali nazwani kalwinistami

4.Henryk VIII:
-brak zgody papieża na unieważnienie małżeństwa z Katarzyną Aragońską
-przeciwstawienie się papieżowi
-obwołanie się głową Kościoła w Anglii
-powstanie Kościoła anglikańskiegoKatarzyna Aragońska
Źródło: http://swiat.newsweek.pl/henryk-viii-tudor-i-katarzyna-aragonska-znow-razem,zoom,100753.html 
Wszelkie prawa zastrzeżone