Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Rzeczpospolita w XVIw. cz.2Rzeczpospolita w XVIw. cz. 2


1.Szkolnictwo:
-studiowanie za granicą
-założenie Akademii Wileńskiej
-powstawanie kolegiów jezuickich
-powstawanie gimnazjów różnych wyznań (Pińczów, Toruń, Kraków, Raków, Gdańsk)

2.Złoty wiek w Polsce:
-rozwój kultury
-pojawienie się słowników języka polskiego
-Andrzej Frycz Modrzewski (O poprawie Rzeczpospolitej)
-Jakub Wujek (przekład katolicki Biblii)
-Mikołaj Rej (Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem, Plebanem)


Mikołaj Rej
Źródło: http://www.zs8.lublin.pl/dlauczniastrona/renesans.html

 
-Jan Kochanowski (Fraszki, Pieśni, Treny)Jan Kochanowski
Źródło: http://maximus.pl/slownik-kochanowski2c_jan-786.html

 
3.Kraków:
-ośrodek kultury renesansu w Polsce
-odbudowa zamku wawelskiego
-miejsce włoskich artystów
Wszelkie prawa zastrzeżone