Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Rzeczpospolita w XVIw. cz. 1Rzeczpospolita w XVI w.


1.Gospodarka folwarczno- pańszczyźniania:
-chłopi pracują na rzecz szlachty
-coraz dłuższa praca pańszczyźniana

2.Rozwój handlu:
-dzięki dostępowi kraju do morza
-sprzedaż wołów, zboża, lnu, konopii, drewna

3.Rozwój kultury renesansu:
-polska szlachta mecenatem sztuki
-rozwój szkolnictwa
-humanizm

4.Rosnący wpływ szlachty na politykę państwa

5.Napływ obcokrajowców do Polski:
-Niemcy
-Żydzi

6.Taksy wojewodzińskie:
-ustalane przez wojewodów cenniki na rzemieślnicze wyroby

7.Istotne miasta w XVIw.:
-Gdańsk (dostęp do morza, handel morski)
-Kraków (siedziba monarchii)
-Lwów, Wilno, Poznań, Toruń

8.Obywatele miast:
-patrycjat
-pospólstwo
-plebs

9.Reformacja:
-Polskę zamieszkiwali wyznawcy judaizmu, prawosławia, muzułmani i inni
-luteranizm głównie przyjmowali mieszczanie
-kalwinizm głównie przyjmowała szlachta, magnateria
-panowała tolerancja religijna
-kraj bez stosów
-schronienie dla innowierców
-uniknięcie wojen religijnych
-porozumienie religijne między luteranami, braćmi czeskimi i kalwinistami
-akt konfederacji warszawskiej (tolerancja religijna wśród szlachty)
Wszelkie prawa zastrzeżone