Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Sasi w PolsceSasi w Polsce
 
1. Śmierć Jana III Sobieskiego- 1696r.
 
2. Na tronie polskim zasiada Fryderyk August- elektor Saksonii:
-przyjął on imię Augusta II
 

August II
Źródło: http://odkrywcy.pl/kat,122994,title,August-II-Mocny-i-jego-300-dzieci,wid,13606914,wiadomosc.html?smg4sticaid=611471

3. Unia personalna Rzeczypospolitej z Saksonią
 
4. Saksonia:
-bogate złoża srebra
-zasoby miedzi
-główne miasta: Lipsk, Drezno
 
5. Sprzeciw szlachty wobec dalszego udziału Rzeczypospolitej  z wojnie północnej (udział Saksonii).
 
6. Klęska elektora w wojnie- spustoszenie Polski przez Szwedów.
 
7. Abdykacja Augusta II:
-część szlachty sprzeciwia się mu
- 1706r.- opuszczenie Polski
 
8. Od 1704r. nieudane próby Stanisława Leszczyńskiego w zdobyciu  korony:
-popierała go część szlachty 
 
9. Bitwa pod Połtawą:
-rok 1709
-wygrana ze Szwedami
 
10. Prośba Augusta II do cara Roski o pomoc w powrocie na tron polski:
-obsadzenie ważnych polskich stanowisk sobami wybranymi przez cara
 
11. Sejm Niemy:
-konflikt między szlachtą a Augustem II
-warunki ugody ustalone przez cara
 
12. Warunki ustalone na Sejmie Niemym:
-ograniczenie środków na armię polską
-ograniczenie armii do 24 tys.
-ustalenie liczby wojsk saskich w Polsce 
  
Wszelkie prawa zastrzeżone