Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

LuteranizmLuteranizm


1.Poparcie dla Lutra ze strony książąt niemieckich.


Marcin Luter
Źródło: http://reformacja.manifo.com/luteranizm

 
2.Podział ksiąstw niemieckich na dwa obozy:
-prokatolicki (za władzą papieża )
-proluterański (za władzą władcy w pańśtwie)

3.Wojna chłopska:
-miała miejsce w latach 1524- 1525
-próba zrównania stanów przez chłopów
-napaść na majątki ziemskie
-stłumienie walk przez szlachtę

4.Kolejna wojna domowa w Niemczech:
-zjednoczenie zwolenników Lutra
-złożenie przez nich protestu przeciw cesarzowi Karolowi V
-nakaz wrócenia do wcześniejszego wyznania
-walki do 1555r.
-pokój w Augsburgu (wyznanie poddanych zależy od wyznania księcia danego regionu)

5.Zasady luteranizmu:
-dwa sakramenty: chrzest i eucharystia
-wszyscy ludzie mogą nieść Słowo Boże, nie tylko kapłani
-zniesienie celibatu i ślubów zakonnych
-usunięcie ze świątyń obrazów, posągów
-odrzucenie kultu Maryi
-likwidacja zakonów
-prowadzenie nabożeństwa w językach narodowych
-wspólnota nazywana zborem
-duchownymi są pastorzyWszelkie prawa zastrzeżone