Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Sejm w RzeczypospolitejSejm w Rzeczypospolitej


1.Wzrost znaczenia szlachty w polityce:
-ukształtowanie się demokracji szlacheckiej -1505r.
-uzyskanie licznych przywilejów przez szlachtę

2.Pierwszy sejm:
-miał miejsce w 1493r.
-skład: król, senat, izba poselska

3.Konstytucja Nihil novi:
-uchwalona w 1505r.
-ograniczenie władzy możnowładztwaKonstytucja Nihil novi
Źródło: http://historia-polski.klp.pl/p-760.html

 
4.Unia lubelska:
-1569r.
-do senatu weszli przedstawiciele Wielkiego Księstwa Litewskiego

5.Rodzaje sejmów:
-zwykły (zwoływany co 2 lata na sześć tygodni)
-nadzwyczajny (w nagłych przypadkach)
-elekcyjny (przy wyborze nowego króla)
-koronacyjny (przy dokonywaniu koronacji)
-konwokacyjny (do przygotowania wyborów nowego króla)

6.Zadania sejmu:
-uchwalanie nowych praw
-uchwalanie podatków
-sprawy związane z ypowiedzeniem wojny czy zawarciem pokoju lub zwołaniem pospolitego ruszenia

Wszelkie prawa zastrzeżone