Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Odkrycia geograficzneOdkrycia geograficzne


1.Przyczyny:
-ciekawość świata
-poszukiwanie drogi morskiej do Chin i Indii
-poszukiwanie nowych miejsc pod osady
-niesienie chrześcijaństwa na inne ziemie
-postęp techniczny (urządzenia nawigacyjne, budowa statków)

2.Wyprawy:
-portugalska:
    -wypłynęli z Półwyspu Iberyjskiego
    -wyprawy organizowane przez królewicza Henryka Żeglarza
    -dotarto do Gwinei i Senegalu, Przylądka Dobrej Nadziei
    -przywieziono złoto i niewolników
    -Vasco da Gama (dotarcie do Indii w 1498r.; zakładanie faktorii i twierdzy)


Henryk Żeglarz
Źródło: http://biografie.eu.interia.pl/biografie/henryk_zeglarz.html


Vasco da Gama
Źródło: http://www.encyclopedia.com/topic/Vasco_da_Gama.aspx

 
-hiszpańska:
    -wyprawa Krzysztofa Kolumba w 1492r. (odkrycie nowego kontynentu)
    -Amerigo Vespucci (na jego cześć nowy kontynent nazwano Ameryką)
    -Ferdynand Cortez, Franciszek Pizarro (grabież Azteków i Inków)
    -Ferdynand Magellan (opłynął kulę ziemską)


Krzysztof Kolumb
Źródło: http://www.krzysztofkolumb.pl/pozniejsze-lata-i-zeglarska-pasja

 
-angielska:
    -John Cabot (dotarł do Nowej Funlandii i Labradoru)
-francuska:
    -Jacques Cartier (dotarł do Zatoki i Rzeki Św. Wawrzyńca)

3.Skutki:
-rozwój handlu
-opanowanie nowych ziem
-zakładanie kopalni złota i srebra
-zakłądanie plantacji trzciny cukrowej
-niewolnictwo
-wzrost zamożności
-nowe szlaki handlowe
-rozwój gospodarczy
-potwierdzenie teorii o tym, iż ziemia jest okrągła
-odkrycia geograficzne
-zniszczenie cywilizacji Azteków i Inków
-emigracja na nowo zdobyte ziemie

Wszelkie prawa zastrzeżone