Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Unia lubelskaUnia lubelska


1.Przyczyny:
-chęć uzyskania poparcia w wojnie o Inflanty
-wzmocnienie więzi pomiędzy państwami

2.Zawarcie unii:
-1. lipca 1569r.
-była to unia realnaUnia lubelska
Źródło: http://www.zabiele.home.pl/kamil/index.php?option=com_content&view=article&id=8:unia-lubelska-1-lipca-1569r&catid=7:fakty-historyczne&Itemid=18

 
3. Skutki:
-powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów
-zaangażowanie się w konflikt z Moską (prowazdony przez Litwę)
-wspólna polityka zagraniczna
-odrębne skarby, wojsko i urzędy
-różnice kulturowe, językowe, wzynaniowe
-polonizacjaWszelkie prawa zastrzeżone