Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Reformacja a FrancjaReformacja a Francja


1. Główny rozwój przypada na lata 40. XVIw.

2.Walka Francji ze zwolennikami reformacji, lecz jednoczesne poparcie dla protestantów.

3.Hugenoci- inaczej kalwiniści we Francji.

4.Wojna domowa:
-dwa obozy:
    -skupiony wokół rodu Burbonów (zwolennicy hugenotów)
    -skupiony wokół rodu Gwizjuszy (przeciwnicy hugenotów)
-1572r.- krwawe starcie z hugenotami w Paryżu (poparcie dworu królewskiego Walezjuszy- zwolenników katolicyzmu)

5.Śmierć Henryka III (ostatni z dynastii Walezjuszy)

6.Przejęcie władzy przez Henryka Burbona- Henryka IV.
-przejście na katolicyzm
-edykt nantejski (w 1598r.; zapewnienie praw hugenotom)


Henryk IV
Źródło: http://swiat.newsweek.pl/henryk-iv--krol--ktory-nie-tracil-glowy,zoom,76323.html

 
7.Śmierć Henryka IV, przejęcie władzy przez Ludwika XIV.
-w roku 1685r.
-odwołanie edyktu
-opuszczenie kraju przez hugenotów
-osadzenie się na terenach Anglii, Prus i Holandii
Wszelkie prawa zastrzeżone