Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Powstanie ChmielnickiegoPowstanie Chmielnickiego


1.Kozacy:
-przestępcy, zbiegli chłopi
-mieszkali nad Dnieprem na Ukrainie
-na ich czele ataman, czyli hetman

2.Konflikt Kozaków z Rzeczpospolitą:
-sprzeciw szlachty wobec króla w kwestii przygotowań Kozaków do wojny Polski z Turcją
-bunt Kozaków na czele z Bohdanem Chmielnickim w 1648r.Bohdan Chmielnicki
Źródło: http://powstaniakozackie.blogspot.com/p/powstanie-chmielnickiego-1648-1655_1609.html

 
3.Powstanie chłopskie na Ukrainie.

4.Bitwa pod Zbarażem:
-w roku 1649
-powstrzymanie Kozaków

5.Ugoda pod Zborowem:
-liczba rejestrowanych Kozaków 40 tysięcy
-Bohdan Chmielnicki miał zarządzać trzema kozackimi województwami

6.Kolejna wojna:
-brak satysfakcji z ugody pod Zborowem
-klęska Kozaków pod Beresteczkiem w 1651r.
-jeszcze mniej korzystne warunki ugody dla Kozaków

7.Ugoda w Perejesławiu:
-w roku 1654
-poddanie Ukrainy pod władzę Rosji
Wszelkie prawa zastrzeżone