Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Narodziny renesansuNarodziny renesansu


1.Zasady społeczne:
-dotarcie do władzy kupców i bankierów
-kontakt Wschodu z Zachodem
-zainteresowanie sztuką starożytną

2.Humanizm:
-nowa idea z przełomu XIV i XVw.
-koncentracja na człowieku i wszystkim, co było z nim związane (antropocentryzm)
-koncentracja na życiu doczesnym
-poznanie rozumowe
-aktywność umysłu

3.Sztuka odrodzenia:
-posługiwanie się osiągnięciami Greków i Rzymian
-wzbogacenie ich o nowozdobyte doświadczenie
-zastosowanie perspektywy zbieżnej
-dofinansowywanie sztuki przez mecenasów
-portrety, sceny z mitologii
-ukazywanie przeżyć duchowych, moralnych
-budowle (na kształt prostokąta, kolumny, kopuły, kasetony, attyki)

4.Wydarzenia:
XVw.- wynalezienie druku przez Jana GutengergaJan Gutenberg
Źródło: http://renaissancehistoryclassd.blogspot.com/2011/02/johann-gutenberg.html


 
Wszelkie prawa zastrzeżone