Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

AtenyAteny
          

                ATENA

1. Powstanie:
                 
- król Tezeusz zjednoczył wszystkie polis wokół 
                        najsilniejszej- Aten. X-IX w.p.n.e.
                     - utworzona polis objęła Attykę i wyspę Salaminę

2. Warunki klimatyczne:
 
- teren osłoniony pasmami górskimi
 - dobrze rozwinięta linia brzegowa
 - niewielkie niziny w głębi lądu
 - rudy srebra i ołowiu
 - port handlowy i wojenny na Półwyspie Pireus

3. Ustrój polityczny:

- Ateny rządzone przez królów
- ok. X w.p.n.e. funkcję królów przejęli archonci
- następnie grupę najwyższych urzędników stanowili:
                               - 6-10 sędziów
                               - sekretarz
                               - polemarchos- urzędnik mający władzę wojskową
                               - eponimos- urzędnik kierujący administracją
- byli obierani na rok, później wchodzili dożywotnio w skład rady 
   zbierającej się na wzgórzu Aresa, zwanym Areopagiem

4. Klasy społeczne:

pentakosjomedymnowie i rycerze:
               - mieli obowiązek służby konej w wojsku
               - kandydowali na archontów
               - utrzymywali stałą gotowość bojową

zeugici i teci:
               - nie paistowali urzędów
               - służyli jako piechota bądź wioślarze na statkach

5. Reformy ustroju:

Drakon:
            - pierwszy prawodawca Aten, został archontem
            - 621 r.p.n.e.- pierwszy grecki pisany kodeks prawa 
                                   karnego i cywilnego
            - regulowały stosunki społeczne i prawne

Solon:

         

            - 594r.p.n.e.- został archontem
            - umorzył długi drobnych właścicieli ziemskich
            - zakazał niewoli za długi
            - podzielił obywateli na 4 grupy społeczne (punkt 4)
            - wprowadził sąd przysięgłych
            - Areopag czuwał nad ustrojem państwa
            - pozwalał wykupywać niewolników przez władzę miasta
            - reformy te wywołały niezadowolenie społeczeństwa 
              i zaciekłą walkę polityczną


Pizystrat:
            - wprowadził tyranię- nową formę władzy
            - popierał rozwój rzemiosła i handlu
            - wprowadził w całym państwie podatek dochodowy
            - wprowadził stałą armię
            - dążył do zakładania nowych kolonii
            - rozpoczął budowę Partenonu
            - wprowadził święto ku czci Ateny i Wielkie Dionizje
            - zlecił spisanie pieśni Homera
            - po jego śmierci ponownie doszło do ostrej walki politycznej

Klejstenes:
                  
            - 508-507r.p.n.e. przeprowadził reformę ustroju ateńskiego
            - podział Attyki:
                           - na demy- dziedziczna przynależność do niego
                                          - 1 dem=10 fyli
                                          - każda fyla miała jednego stratega, 
                                            dla osłabienia pozycji polemarcha
            - zwiększył uprawnienia Zgromadzenia Ludowego
            - Rada Pięciuset (50 z fyli) była organem wykonawczym
            - wprowadził sąd skorupkowy (ostracyzm)
                          - 1 raz w roku wybierano ok. 6000 podejrzanych 
                            obywateli
                          - opuszczali oni Ateny na 10 lat- banicja
                          - nie tracili praw obywatelskich i majątkowych


ŁUK HADRIANA                                                     PARTENON 
                                             


                                                                                          ...

Wszelkie prawa zastrzeżone