Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Rzym cz.1Rzym cz.1


               WILCZYCA KAPITOLIŃSKA


1. Państwo Etrusków:

- ok 2tys. lat p.n.e. zamieszkiwali tereny północnej i środkowej Italii
- na początku 12 miast- państw tworzyło federację
- oznaką władzy króla był pęk rózg z zatkniętymi toporami
- rywalizacja z Grekami o południową część Półwyspu Apenińskiego
- pokonanie Etrusków- przejmują kulturę, język i zwyczaje greckie

2. Związek Latyński:

- pojawienie się plemion italskich (indoeuropejczycy, italikowie, wenetowie) 
  na Półwyspie Apenińskim na obszarze Lacjum
- Italikowie- grupa plemion założona przez Latynów
- Latynowie tworzą Związek Latyński ok. VIw.p.n.e.
- w jego składzie 30 plemion
- Rzym- jedna z ważniejszych osad położona przy ujściu Tybru

3. Rzym:

- powstanie 753 r.p.n.e.
- 753- 509 r.p.n.e. - władało siedmiu królów
- nazwa pochodzi od plemiona etruskiego Roma
- założyciel-
Romulus
- ostatni król- Tarkwiniusz Pyszny


ROMULUS


4. Ekspansja Rzymu:

Vw.- 264r.p.n.e. - podbój Półwyspu Apenińskiego
Vw.p.n.e. - walki ze Związkiem Latyńskim
IIIw.p.n.e. - podbój Samnitów i Galów

5. Podbój Italii:

DATA

WYDARZENIE

WYNIK

504 r.p.n.e.

bitwa pod Aricją

zwycięstwo

496 r.p.n.e.

bitwa nad jeziorem Regillus

zwycięstwo

493 r.p.n.e.

przymierze Rzymu z Latynami

zwycięstwo

406- 396 r.p.n.e.

wojna Rzymu z etruskim miastem Weje

brak

386 r.p.n.e.

najazd Galów na środkową Italię

przegrana

343- 341 r.p.n.e.

I wojna samnicka

zwycięstwo

340- 338 r.p.n.e.

wojna latyńska

zwycięstwo

326- 304 r.p.n.e.

II wojna samnicka

pokój

298- 291 r.p.n.e.

III wojna samnicka

zwycięstwo

282- 272 r.p.n.e.

wojna z Tarentem

przegrana

264 r.p.n.e.

zdobycie etruskiego miasta Volsinii

zwycięstwo


6. Wojny punickie- wojny między Rzymem a Kartaginą:

I wojna punicka 
264- 241 r.pn.e.

 przyczyna: spór o Sycylię
 bitwy:  - pod Mylae
            - pod Eknomos
 skutek: zwycięstwo Rzymu - zyskuje Sycylię
                                           - otrzymuje kontrybucję

II wojna punicka

 przyczyna: próba zajęcia Rzymu przez Hannibala
 bitwy: - pod Kannami
           - pod Zamą - 202 r.p.n.e.
 skutek: Kartagina: - traci posiadłościpoza Afryką
                             - traci flotę
                             - płaci kontrybucję
                             - podporządkowuje politykę zagraniczną Rzymowi

III wojna punicka

 przyczyna: wojna zaborcza
 skutek: wódz rzymski Publiusz Korneliusz Scypion Młodszy 
             niszczy Kartaginę

7. Armia rzymska:

6tys. żołnierzy ---> legion
25-30 legionów ---> armia

Rzym jako:
753- 509 r.p.n.e. - królestwo
509- 31 r.p.n.e. - republika
27r.p.n.e.- 476r.n.e. - cesarstwo

8. Kryzys republiki rzymskiej:

przyczyny: 
                - reformy senatu
                - rywalizacja o władzę
                - problem z zarządzaniem wielkim terytorium
                - brak zorganizowanego stałego wojska

rywalizacja o władzę:

I Trium Virat - 60 r.p.n.e.
  
  - porozumienie trzech mężów:
                                    - Gajusz Juliusz Cezar
                                    - Gnejusz Pompejusz
                                    - Marek Licyniusz Krasus
  - wspólne sprawowanie władzy
  - wpływanie na decyzje senatu

49 r.p.n.e.  - wona domowa między legiami Cezara i Pompejusza
                  - Cezar wbrew zakazom senatu przekraza rzekę 
                     Rubikon- triumfalny wjazd cezara
                  - wtedy wypowiedziano :"kości zostały rzucone"
                    (zn. życiowa decyzja bez odwrotu)

48 r.p.n.e.  - bitwa pod Farsalos
                  - cezar pokonuje legię ciężkorannego Pompejusza
                  - śmierć Pompejusza w Egipcie

45 r.p.n.e.  - koniec walk ze zwolennikami Pompejusza
                  - Cezar dożywotnim dyktatorem
GNEJUSZ POMPEJUSZ

MAREK LICYNIUSZ KRASSUS

Reformy Juliusza Cezara:

                  

- ujednolicenie administracji w Italii i prowincjach
- rozszerzenie praw obywatelskich
- zmniejszenie rozdatnictwa zboża

15 marca 44 r.p.n.e. - idy marcowe
                                - zamordowanie Cezara przez Brutusa 
                                  i Kasjusza Longinusa

BRUTUS


KASJUSZ LONGINUS

II Trium Virat - 43 r.p.n.e.

  - porozumienie trzech mężów:
                                   - Cezar Oktawian
                                   - Marek Antoniusz
                                   - Marek Emiliusz Lepidus

31 r.p.n.e. - bitwa pod Akcjum
                 - Oktawian władcą imperiumMAREK ANTONIUSZ


                                                                                 ...
Wszelkie prawa zastrzeżone