Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

ChinyChiny

1. Warunki naturalne:


- dwie doliny rzek: Huang-ho i Jangcy
- Huang-ho: klimat chłodniejszy, żyzna gleba
- Jangcy: klimat cieplejszy, mniej żyzna gleba
- osuszanie gruntu, tworzenie na nim pól uprawnych
- uprawa ryżu, zbóż, warzyw
- ropa naftowa i gaz ziemny jako paliwo


2. Ustrój społeczno- polityczny:


- rozkwit państwa za panowania Szy Huang- Ti -- zjednoczył on ziemie, tworząc scentralizowaną monarchię
- Szy Huang- Ti :  - ujednolicił pismo, miary i wagi
                            - zniósł dziedziczność urzędów 
                            - zlecił rozpoczęcie budowy Wielkiego Muru


                                               ARMIA Z TERAKOTY

- cesarz (Syn Niebios) władcą despotycznym: 
                                   - najwyższy dowódca wojskowy 
                                   - kierował polityką państwa 
                                   - nadawał urzędy
- urzędnicy arystokratami
- chłopi mieli swój kawałek gruntu pod uprawę, resztę ziemi uprawiali arystokraci i płacili daniny
- rzemieślnicy i wzrost liczby niewolników


                ŻOŁNIERZ Z TERAKOTY


3. Religia:


Konfucjusz  - myśliciel i filozof 
                   - popierał harmonię życia
- konfucjanizm- każdy musi skrupulatnie wypełniać swoje obowiązki


          KONFUCJUSZ


Lao-Cy  - twórca taoizmu

- taoizm- utożsamiany z buddyzmem, życie w czystości, prostocie, samotności


4. Dziedzictwo Chin:

      

                                                WIELKI MUR CHIŃSKI

- żelazny pług
- rozwinięta technologia wytopu metali
- porcelana
- papier

                      

                                                PRODUKCJA PAPIERU


- druk
- papierowe pieniądze
- karty do gry
- jedwab
- gazy trujące i proch strzelniczy  

                                                                                                                ...

Wszelkie prawa zastrzeżone