Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

GrecjaGrecja

1. Warunki naturalne:

- południowa część Półwyspu Bałkańskiego i wyspy Morza Egejskiego
- teren górzysty
- dobrze rozwinięta linia brzegowa z licznymi zatoczkami
- uprawa pszenicy, jęczmienia, zakładanie winnic i gajów oliwkowych, 
  figi gruszki, jabłka
- hodowla kóz, owiec, pszczół
- żegluga kabotażowa
- małe pokłady miedzi, cyny, większe srebra, żelaza, glinki, marmuru
- złoto sprowadzane

2. Cywilizacje:

Krety (minojska)
          - w III tysiącleciu ludność przybyła z Azji Mniejszej zasiedla 
            wyspę
          - mieli dobre warunki klimatyczne i żeglarskie
          - znano obróbkę metali
          - mieszkańcy byli świetnymi żeglarzami
          - budowano wielopiętrowe pałace, budynki z marmuru 
            z ociepleniem
          - władca Krety- Minos, zjednoczył mieszkańców
          - posiadano flotę morską, docierano nawet do Morza Egejskiego
          - przyczyny upadku tej cywilizacji są nieznane

Myken (mykeńska)
          - Mykeny były starożytnym grodem Achajów (Greków)
          - władca Agamemnon
          - rozkwit 1600- 1100 r.p.n.e.
          - rzemieślnictwo, rolnictwo
          - największe polis- Ateny w Attyce, Sparta w Lakonii
          - polis rządzili obywatele, mężczyźni podejmowali ważne decyzje 
            na Agorze- placu miasta
          - decydowano o:
                                    - wypowiedzeniu wojny
                                    - pokojach i ich warunkach
                                    - uchwalaniu praw
                                    - sprawach budowy portu czy świątyni
          - urzędników wybierano na okres 1 roku
          - kult politeistyczny

3. Wielka kolonizacja grecka:

Przyczyny:
                 - górzyste tereny
                 - ubogie gleby
                 - mała ilość surowców mineralnych

Skutki:
                 - rozwój handlu
                 - nadwyżki żywności
                 - wyroby ze szkła, ceramiki
                 - handel statkami
                 - polis się wzbogaciły
                 - nawiązanie stosunków z ludami barbarzyńskimi w całym 
                   Basenie Morza Śródziemnego
                 - rozprzestrzenienie kultury greckiej, religii, języka, sztuki, 
                   obyczajów

4. Największe greckie kolonie:

- Syrakuzy na Sycylii
- Neapol na Półwyspie Apenińskim
- Massalia w Południowej Galii
- Cyrena na Wybrzeżu Afrykańskim
                                                                                            ...

ZABYTKI GRECJI

ZORBA wg Jasia Fasoli
Wszelkie prawa zastrzeżone