Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

PersjaPersja

1. Terytorium:

od Wyżyny Irańskiej przez Mezopotamię do wybrzeży Morza Śródziemnego

2. Początki państwa:

Cyrus II Wielki:

                          

                       - 559r.p.n.e.- zjednoczył plemiona perskie i irańskie
                       - 546r.p.n.e.- objął panowanie w Azji Mniejszej
                       - 540r.p.n.e.- podbito Jonię, Karię i Licję oraz 
                                              wybrzeża Azji Mniejszej 
                                              zamieszkiwane przez Greków

Dariusz I:  

                - uporządkował i zreformował państwo perskie
                - podzielił państwo na 20 satrapii
                - na czele każdej stał satrapa, podlegający bezpośrednio 
                  królowi
                - satrapia obejmująca Azję Mniejszą płaciła haracz(daninę)
                - wprowadził podatki we wszystkich satrapiach

3. Powstanie jońskie:

- wybuch powstania: 499r.p.n.e. w Milecie przeciw Persom
- przyczyny:
                  - duże podatki nałożone prze Persów
                  - brak rządów demokratycznych
                  - obowiązek dostarczania okrętów wojennych
- klęska Greków
- 494r.p.n.e.- zniszczenie Miletu przez Persów

4. Następstwa powstania jońskiego:

- 492r.p.n.e.- wysłanie ekspedycji przeciw Grekom
- Persowie zdobywają Macedonię

5. Bitwy grecko- perskie:

DATA

MIEJSCE

DOWÓDCY

ZWYCIĘZCA

490 r.p.n.e.

bitwa pod Maratonem

Grecja- Miltiades

Persja- Dariusz

Grecja

480 r.p.n.e.

bitwa pod Termopilami

Grecja- Leonidas

Persja- Kserkses

Persja

480 r.p.n.e.

bitwa pod Salaminą

Grecja- Temistokles

Persja- Kserkses

Grecja

479 r.p.n.e.

bitwa pod Platerami

Grecja- brak danych

Persja- Mardoniusz

Grecja

479 r.p.n.e.

okolica Mykale

Grecja- Pauzaniasz

Persja- Kserkses

Grecja                     KSERKSES                       LEONIDAS         MILTIADES


                  TEMISTOKLES6. Ateński Związek Morski:

478 r.p.n.e. - powołanie Ateńskiego Związku Morskiego
               
- skupiał greckie miasta, których celem było 
                      wyzwolenie wszystkich Greków spod okupacji perskiej
               
- polis płaciły składkę na budowę i utrzymanie floty

7. Pokój Kaliasa:

449 r.p.n.e. - zakończenie wojny z Persją
                -
podpisanie pokoju Kaliasa
                    - Jonia, wyspy Morza Egejskiego, greckie 
                       polis zachowują niepodległość

8. Reformy Peryklesa:- wynagrodzenie za sprawowanie władzy politycznej
- podział na grupy majątkowe
- obywatelstwo greckie- 451r.p.n.e.
- Zgromadzenie Ludowe zachowane- 6000 Ateńczyków
- głosowanie poprzez podniesienie ręki, zasada większości
- zachowanie ostracyzmu
- wyróżnienie władz:
                                  - ustawodawcza- Zgromadzenie Ludowe
                                  - wykonawcza- Rada Pięciuset

9. Wojna peloponeska:

czas trwania: 431- 404 r.p.n.e.

- spór między Atenami i Spartą
- przyczyną rosnąca potęga Aten
- Ateny wykorzystywały pieniądze ze składek na budowę floty oraz rozbudowę swojego miasta

I etap: 
trwanie 431- 421 r.p.n.e.
    
    - porozumienie
    - 30-letni pokój, przerwany w 418 r.p.n.e.

II etap:
trwanie 415- 404 r.p.n.e.

    - 415 r.p.n.e. - wyprawa Aten na Sycylię przeciwko 
                             Koryntowi, Sparcie, Syrakuzom
                           - klęska Aten
    - 405 r.p.n.e. - druga klęska Aten w bitwie 
                             pod Ajgospotamoj
    - 404 r.p.n.e. - kapitulacja Aten


Obowiązki Aten po wojnie peloponeskiej:

- zrzeczenie się swoich posiadłości
- rozwiązanie Związku Morskiego
- ateńska flota wynosiła maksymalnie 20 okrętów
- rozebranie muru łączącego Ateny z Pireusem                                                                                            ...
         

Wszelkie prawa zastrzeżone