Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

IndieIndie

1. Warunki naturalne:

- uprawa pszenicy, jęczmienia, soczewicy, bawełny, ryżu, sezamu
- hodowano bawoły, kozy, świnie, słonie, owce
- rzemieślnictwo, rolnictwo
- sprowadzano zloto, miedź, cynę, budulec kamienny z Tybetu i Iranu


2. Ustrój społeczno-polityczny:

system czterech warn
  
- kapłani (bramini)           |
  
- wojownicy (kszatriowie)| najwyższa warna
  - chłopi i rzemieślnicy (wajsjowie) | pośrednia warna
  - ludność podbita (siudra) |najniższa warna
  - niewolnicy 
  - niedotykalni (pariasi) | nie należeli do żadnej kasty

3. Religia:

wedyzm    - wedy- święte księgi 
                 -czczone siły przyrody 
                 - wokół człowieka niewidzialny świat, zapełnony duchami

braminizm  - Brahma- najwyższy bóg 
                 - reinkarnacja  

hinduizm    - dwa odłamy: jeden za najwyższego boga uznał Wisznu,        drugi Śiwę   

buddyzm   - uzyskanie Nirvany- całkowitego spokoju 
                 - Budda ustanawia 5 zakazów:  -nie zabijać, 
                                                                  -nie kraść, 
                                                                  -nie kłamać, 
                                                                  -nie uwodzić cudzej żony, 
                                                                  -nie pić alkoholu  
                 - święte księgi- Kosz dyscypliny, Kosz nauk, Kosz dogmatyki

4. Dziedzictwo Indii:

- rozwój medycyny
- rozwój matematyki
- cyfry arabskie
- gra w szachy

5. Kilku hinduskich bogów:

Brahma  - bóg stwórca, przedstawiany z czterema głowami ( symbol: cztery Wedy)   

                                        

Wisznu   - dawca i strażnik życia, ma niebieską skórę i cztery ramiona (symbol: nadludzka moc)

                  

Śiwa  - niszczy życie, by mogło powstać nowe, pan podziemnych istot: duchy, demony 
Kali 
- małżonka Śiwy, może tworzyć jak i niszczyć


                      Śiwa i Kali

Kriszna  - bóg miłości, ósme wcielenie Wisznu

                      


Rama  - kolejne wcielenie Wisznu, wzór postępowania, cnotliwy członek rodziny

                  


Ganesza  - bóg wiedzy, syn Kali i Śiwy, 

                                

   

Wszelkie prawa zastrzeżone