Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

EgiptEgipt

1. Warunki naturalne:

- suchy, gorący klimat
- regularne wylewy Nilu
- uprawa pszenicy, jęczmienia, lnu, roślin oleistych
- wykorzystywano papirus jako materiał piśmienny i budowlany
- hodowla mułów, osłów, kóz i owiec

2. Chronologia dziejów Egiptu:3. Struktura społeczna:

faraon - obsadzał urzędy
              - nadawał majątki ziemskie
              - decydował o wojnie i pokoju
              - kreował nowe kulty religijne
              - ustalał prawa

kapłani - spełniali obowiązki związane z kultem boga
                
urzędnicy - kontrolowali stan sieci grobli i basenów
                   - rejestrowali dochody państwa
                   - odbierali daniny na rzecz panującego

chłopi - uprawiali ziemie w domenach królewskich
             - oddawali część plonów faraonowi
             - uczestniczyli w pracach publicznych
             - służyli w armii

niewolnicy - pracowali w kamieniołomach, kopalniach
                     
armia- najemna, pochodziła z poboru


4. Dziedzictwo Egiptu:

- rozwój medycyny, matematyki, astronomii, chirurgii
- obróbka kamienia, wyrób szkła
- pismo: hieroglificzne (święte), hieratyczne (kapłańskie), demotyczne (ludowe)
- dodawanie i odejmowanie
- literatura- bajka, opowiadanie historyczne, pieśń miłosna i biesiadna
- zegar wodny
- kalendarz słoneczny

  

Wszelkie prawa zastrzeżone