Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

MezopotamiaMezopotamia
(3000- 540r.p.n.e.) 1. Warunki naturalne:

- leżała nad Eufratem i Tygrysem

- uprawiano: pszenicę, jęczmień, proso, len, palmy daktylowe, rośliny oleiste, warzywa

- udoskonalenie radła i pługa

- hodowla zwierząt

- rozwinięty system irygacyjnyZikkurat


2. Powstanie miast:

- nad Eufratem:  Karkenisz, Ur, Uruk, Babilon, Eridu

- nad Tygrysem: Aszur, Niniwa


3. Najstarsze ośrodki państwowe:

Sumerowie

a) asymilacja Sumerów z mieszkańcami Mezopotamii
b) budowa licznych miast- państw
c) w miastach zikkuraty- wielopiętrowe świątynie w kształcie ściętej piramidy schodkowej.
d) zikkuraty były miejscem obserwacji astronomicznych, magazynem żywności, budynkiem sądu
e) sprowadzono cynę, srebro, miedź z Anatolii i Syrii


Amoryci

a) ich władca to Hammurabi
- zjednoczył on liczne państewka Mezopotamii
b) Babilon-
stolica państwa, jest centrum politycznym, gospodarczym, kulturalnym
c) Kodeks Hammurabiego- regulował ustrój i prawo w państwie babilońskimHammurabi

4. Dziedzictwo Mezopotamii:

- pismo klinowe
- system miar i wag
- system dziesiętny i sześćdziesiętny
- rozwój matematyki, geometrii, astronomii
- kalendarz oparty na cyklu księżycowym
- zegar słoneczny
- brąz
- złoto


 Stella (kodeks) Hammurabiego
                                                                                                ...

Wszelkie prawa zastrzeżone