Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

SpartaSparta

1. Powstanie:
                  
- powstanie stałych osad w Lakonii założonych 
                          przez Dorów w Xwi.p.n.e.
                       - zajęcie Mesenii i Argolidy
                       - utworzenie symmachii tzw. Związku Peloponeskiego, 
                         na którego czele stała Sparta

2. Ustrój polityczny:

twórcą Likurg:
          
dwóch królów:
                                 - byli z dwóch odrębnych dynastii
                                 - dowodzenie armią
                                 - uprawnienia sędziowskie
                                 - najwyżsi kapłani
          
          Rada Starszych (geruzja):
                                 - 2 władców
                                 - 28 spartiatów z arystokratycznych rodzin
          
         
Geronci:
                                 - członkowie Rady Starszych
                                 - zostawali nimi szczególnie zasłużeni obywatele
                                 - musieli mieć ukończone 60 lat

          
Eforowie:
                                 - pięciu na okres 1 roku
                                 - kontrolowali wszystkie organy polis

         
Zgromadzenie Ludowe:
                                 - wybierano na nim gerontów, eforów
                                 - było zwoływane 1 raz w roku

                              LIKURG


3. Podział społeczeństwa:

spartiaci:
             - obywatele Sparty, mieli równe prawa
             - byli wojownikami
             - liczyli ok. 20 tys. osób

                        HOPLITA SPARTAŃSKI

periojkowie
             - mieli wolność osobistą, lecz nie byli obywatelami

heloci
             - najliczniejsza grupa ludności
             - niewolnicy, chłopi, którzy byli ludnością podbitą
             - nie mieli żadnych praw 

                    

                      BIEGACZKA LAKOŃSKA
                                                                          ...

Wszelkie prawa zastrzeżone