Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

MacedoniaMacedonia

1. Panowanie Filipa II ( 359- 336 r.p.n.e.):

                              FILIP II


- tereny na północ od Grecji
- zorganizowanie armii na wzór tebański
- podział państwa na okręgi, z których powoływano żołnierzy
- zjednoczenie państwa macedońskiego
- zwycięstwo w bitwie pod Cheroneją w 338r. p.n.e.- pokonanie wojsk Aten i Teb
- utworzenie Związku Korynckiego
- 336 r.p.n.e.- zamordowanie Filipa II
                     - wojnę z Persją prowadzi Aleksander Wielki

2. Panowanie Aleksandra Wielkiego:
                   

                                ALEKSANDER WIELKI

335 r.p.n.e.- wybuch i stłumienie powstania antymacedońskiego
334 r.p.n.e.- zwycięstwo w bitwie nad rzeką Granik (zajęcie Azji Mniejszej)
333 r.p.n.e.- zwycięstwo  bitwie pod Issos
                  - zajęcie Syrii, Fenicji, Egiptu
332 r.p.n.e. - okupacja Palestyny
                   - wkroczenie do Egiptu
                   - przejęcie korony faraona
                   - założenie miasta Aleksandria
331 r.p.n.e. - wkroczenie do Babilonu
                   - zwycięstwo w bitwie pod Gaugamelą
                   - zajęcie Babilonii, Mezopotamii, Asyrii, Medii
                   - śmierć Dariusza III (króla Persji)
                   - Aleksander królem perskim
324 r.p.n.e. - ślub Aleksandra z córką Dariusza III
323 r.p.n.e. - śmierć Aleksandra Wielkiego

3. Monarchie powstałe po śmierci Aleksandra Wielkiego:

Antygonidzi- Macedonia
Ptolemeusze- Egipt
Seleucydzi- Mezopotamia, Syria, Iran, Azja Mniejsza

4. Kultura hellenistyczna:

- pomieszanie pierwiastków kultury Dalekiego Wschodu z pierwiastkami kultury greckiej
- rozwój przypada na lata 300- 330 r.p.n.e.
                             rozwój: - architektury klasycznej
                                         - szkół filozoficznych
                                         - rzeźby

5. Główne ośrodki rozwoju kultury hellenistycznej:

Pergamon- w Azji Mniejszej
Antiohia- w państwie Seleucydów
Aleksandria- w Egipcie


    nbsp; Film o MacedoniiFRAGMENTY FILMU O ALEKSANDRZE WIELKIM


                                                                                          ...

Wszelkie prawa zastrzeżone